Onder de perenboom is een kleinschalige kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De verticale groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. De leidsters richten zich op een goede dagopvang in een veilige en vertrouwde omgeving. Door het kleinschalige karakter is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en kunnen de leidsters goed inspelen op wat uw kind nodig heeft en is het contact met de ouders persoonlijk.

 Voertaal is nederlands