Bij onder de Perenboom doen we veel om de veiligheid voor de kinderen en leidsters te waarborgen.

 

Risico inventarisatie. 

Er wordt jaarlijks een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Hieruit volgt een aktieplan met maatregelen om de locatie weer geheel up to date te brengen. Voor ouders die deze in willen zien is er een uitgeprinte versie op de locatie aanwezig.

 

GGD

Jaarlijks gaat GGD-inspecteur na of onze kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst Onder de Perenboom op onder andere :

De pedagogische praktijk, controle of in de praktijk het pedagogische plan uitgevoerd wordt.

De beroepskracht-kindratio, controle of er voldoende leidsters zijn voor de aanwezige kinderen.

Groepsgrootte, controle of het aantal aanwezige kinderen klopt.

De beroepskwalificaties, controle of de leidster voldoende zijn opgeleid.

Verklaringen omtrent gedrag (vog's), controle of van iedereen een VOG aanwezig is.

 

GGD-inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en te bekijken via het Landelijk register Kinderopvang, klik op onderstaande link om de rapporten over onze opvang te bekijken.

 

Locatie Steenweg :

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=123229

 

Locatie Twekkerlerveld:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=148827

 

 

 Voertaal is nederlands